Noe mer du lurer på?

Konkurransetilsynets kraftprisoversikt

Spørsmål og svar om kraftprisoversikten

Veileder: Hvordan finner jeg kraftpriser der jeg bor?


Prisoversikten

Hvem svarer på hva om kraft?

Hvilken avtaletype bør jeg velge?    

Hvilke avtaler vises ikke i listen? 

Hvorfor er ikke min spotprisavtale med i listen?

Hvor finner jeg spotprisen?

Hvorfor er ikke nettleie med i kraftprisoversikten?

Hvor finner jeg prisene til nettleie?

Er elsertifikatkostnadene inkludert i de innmeldte prisene?

Hvorfor er det haket av for både forskuddsivs i perioden og etterskuddsvis for noen avtaler? 

Hvorfor endrer rangeringen i oversikten seg for samme uke?

Skal Konkurransetilsynet fortsatt drifte kraftprisoversikten?


Graf 

Hvilken avtale har vært billigst over tid?

Hvorfor får jeg ikke opp grafen som viser historiske priser?

Hvofor kan jeg ikke sammenligne flere spotpris-/markedskraftavtaler i grafen?

Hva består prisen for standard variabel pris av?

Hva består prisen for spotpris/markedskraft av?  

Hvilken forbruksprofil bør jeg velge?

Hvilket prisområde må jeg velge for å få opp spotprisen?


Sammenligning av avtaler

Hvordan sammenligner jeg avtalene i kraftprisoversikten?

Hvorfor vises ikke avtalen som jeg vil sammenligne i grafen? 


Bytte av leverandør

Hva bør jeg tenke på før jeg bytter kraftleverandør?

Hvordan bytter jeg kraftleverandør?

Hvor mye kan jeg spare på å bytte kraftleverandør?

Bør jeg bytte kraftleverandør?

Hvor ofte kan jeg bytte kraftleverandør?

Hva skjer hvis jeg ikke har en kraftleverandør?


Fakta

Hvilket regelverk må kraftleverandørene forholde seg til?

Hvordan fungerer markedet for elektrisk kraft?

Hvem oppdaterer priser og vilkår i kraftprisoversikten?  

Regelverk og klagemuligheterNoe mer du lurer på?

Sist endret: 28.06.2010

Ansvarlig for denne siden: Direktør markedsavdeling II