Konkurransetilsynets kraftprisoversikt

Hvordan sammenligner jeg produktene i kraftprisoversikten?

Når du har fått opp oversikten over de avtalene som oppfyller de kravene du har satt, er neste steg å velge det produktet som er best for deg.

Oversikten er i utgangspunktet sortert etter det produktet som er billigst (kolonnen med tittelen ”Påslag v/[ditt forbruk]/år”). Ved å trykke på kolonneoverskriftene kan du velge å sortere på leverandør, produktnavn eller betalingsinformasjon (for eksempel etterskuddsvis som faktureringsmåte).

Når du sammenligner produkter vil du se at noen av dem tilbyr for eksempel både a-konto og etterskuddsbetaling som faktureringsmåte. Dette vil være i tilfeller hvor leverandøren har ulik faktureringsmåte avhengig av kundens årsforbruk. Du kan sjekke hvilke vilkår som gjelder ved å trykke på leverandørnavnet slik at du får opp all informasjon om leverandørens produkter.

Husk at den andelen som et eventuelt fastbeløp utgjør av den samlede prisen, øker dersom du reduserer forbruket fra det forbruket som du har lagt inn. Hvis du er usikker på ditt forbruk, kan du gjerne prøve deg frem ved å legge inn et annet forbruk og se om den leverandøren du ønsker, fortsatt er billigst.

Regneeksempel - fastbeløp
Hvis du har et forbruk på 20 000 kWh, så vil et fastbeløp på kr.400,- utgjøre 2 øre per kWh:
Fastbeløp / (Forbruk i kWh) = 400 kr./ 20000 kWh = 0,02 kr/kWh = 2 øre/kWh

 

Hvis du vil endre på forutsetningene du har lagt inn, kan du gjøre dette nederst på siden med kraftprisoversikten. Husk at du må trykke på knappen ”Vis kraftpriser” for at oversikten skal oppdatere seg.

Før du gjør ditt endelige valg av ny kraftleverandør, bør du trykke på leverandørnavnet og sjekke om det er oppgitt ytterligere betalingsinformasjon om produktet.

Se på faktureringsmåte

  • Etterskuddsvis fakturering: Leverandøren fakturerer etterskuddsvis etter hver fakturaperiode og basert på faktisk forbruk.
  • A konto-fakturering: Leverandøren fakturerer a konto basert på beregnet forbruk for kommende fakturaperiode, med forfall tidligst midt i perioden. Ved a konto-fakturering vil én del av fakturabeløpet være basert på faktisk forbruk, mens den andre delen vil være basert på estimert forbruk.
  • Forskuddsvis fakturering: Leverandøren fakturerer forskuddsvis basert på beregnet forbruk for kommende fakturaperiode, med forfall før periodens start eller før midten av perioden. Fakturering skjer med andre ord før du har brukt kraften. Forskuddsbetaling kan ha enkelte ulemper. Når du betaler på forskudd, taper du renter i forhold til om du for eksempel velger å betale på etterskudd. I tillegg risikerer du å tape forhåndsinnbetalte beløp hvis en leverandør skulle gå konkurs.

Se på fakturabetingelser

Eventuelle fakturabetingelser vises når du peker på infoknappen i kolonnen 'Betingelser'. Hvis det for eksempel forutsettes efaktura, er det en betingelse å betale med efaktura for å oppnå den innmeldte prisen. Eventuell fakturagebyr som vil komme i tillegg til den innmeldte prisen hvis du ikke har efaktura finnes også under infoknappen.

At det ikke forutsettes efaktura, e-postfaktura eller avtalegiro, betyr ikke nødvendigvis at leverandøren ikke tilbyr efaktura, e-postfaktura eller avtalegiro. Det betyr bare at det ikke er et krav som må oppfylles for å oppnå den innmeldte prisen.

<< Til spørsmål og svar hovedside

Last changed: 28/06/2010

Responsible for this page: Direktør markedsavdeling II