Spørsmål og svar

Er det tillatt å dele markeder mellom seg?

Svar: Markedsdeling er en grov overtredelse av konkurranseloven.

Høring fra Europakommisjonen om nasjonal håndheving

skrivende hand.jpg

Les mer her

Tips oss

Brudd på konkurranseloven

Tips om ulovlig samarbeid eller misbruk av dominerende stilling.

Fusjoner og oppkjøp

Tips om fusjoner og oppkjøp som kan skade konkurransen.

Gå til nyhetsarkivet